Publikacja

Uczestnicy XXVIII Zjazdu Katedr mają możliwość wyboru jednej z dwóch opcji przygotowania i publikacji artykułów:

OPCJA 1

Przygotowanie artykułu zgodnie z informacjami i wymogami zamieszczonymi w pliku do pobrania ↓ tutaj.

Kompletny tekst należy przesłać do 30.09.2019 r. na adres mailowy: biuro@zjazdkatedr2020.pl. Publikacja artykułów przygotowanych w OPCJI 1 planowana jest w następujących czasopismach i monografiach:

 • Przegląd Organizacji (czasopismo zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)
 • Język artykułu: polski lub angielski
  Tematyka: Zarządzanie organizacją

 • Folia Oeconomica Stetinensia (czasopismo zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”)
 • Język artykułu: angielski
  Tematyka: preferowane artykuły badawcze prezentujące wyniki badań empirycznych z wykorzystaniem metod ilościowych

 • Problemy Zarządzania (czasopismo indeksowane w Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Web of Science)
 • Język artykułu: angielski
  Tematyka: „Transformacja cyfrowa – marketing, handel, konsumpcja”
  Preferowane artykuły przygotowane we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

 • Marketing i Rynek
  Język artykułu: polski lub angielski
  Tematyka: marketing, handel, konsumpcja

 • Monografia Naukowa opublikowana w Wydawnictwie Springer (artykuły opublikowane w monografii będą indeksowane w bazie Web of Science)
 • Seria: SPRINGER PROCEEDINGS IN BUSINESS AND ECONOMICS
  Język artykułu: angielski
  Tematyka: „Methods and behavioral tools for decision – making in management”
  Podejmowanie decyzji w naukach o zarządzaniu

 • Monografia Naukowa opublikowana w Polskim Wydawnictwie Ekonomiczny (wydawnictwo znajdujące się w wykazie ministerialnym wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe)
 • Język artykułu: polski
  Tematyka: Marketing, handel, konsumpcja


  OPCJA 2

  Przygotowanie artykułu lub rozszerzonego abstraktu w języku angielskim, który zostanie zaprezentowany przez Autora podczas sesji pt. „PAPER DEVELOPMENT CID GROUP SEMINAR”, w której wezmą udział edytorzy czasopism z tzw. impact factorem. Osoby przedstawiające artykuły podczas tej sesji, otrzymają informację zwrotną od edytorów oraz szansę na zaproszenie do rozpoczęcia procedury związanej z opublikowaniem artykułu w następujących czasopismach:

 • Journal of Social Marketing
 • (indeksowane w WOS, impact factor 2017 = 2.000),

 • Journal of Business Economics and Management
 • (indeksowane w WOS, impact factor 2017 = 1.503),

 • Engineering Economics
 • (indeksowane w WOS, impact factor 2016 = 0.726).

  Kompletny tekst artykułu lub rozszerzonego abstraktu należy przesłać do 31.01.2020 r. na adres mailowy: biuro@zjazdkatedr2020.pl.

  W przypadku wyboru OPCJI 2 organizatorzy Zjazdu Katedr nie gwarantują publikacji artykułów jak również ewentualnego pokrycia kosztów publikacji w tych czasopismach. Decydując się na ten wariant uczestnicy dokonują opłaty tylko za udział w Zjeździe (bez publikacji referatu).