Program

Pobierz program Zjazdu → tutaj ↓

Expand All +
 • 25.10.2021


 • 26.10.2021


 • 27.10.2021


 • Sala Colosseum 1

 • Keynote Speaker: prof. A. Parasuramann, University of Miami, USA
  Sala Colosseum 1

 • Sala Colosseum 2

 • Moderator: prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  1. prof. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta, Akademia Leona Koźmińskiego
  2. prof. dr hab. Roman Niestrój, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
  3. prof. dr hab. Sławomir Smyczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  4. dr hab. Anna Drapińska, Politechnika Gdańska
  5. dr hab. Robert Wolny, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  6. dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, Uniwersytet Łódzki
  7. dr Bartosz Mazurkiewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Sala Colosseum 1

 • 1. prof. Philipp Klaus, International University of Monaco, Journal of Services Marketing i Journal of Service Management
  2. prof. Christian Kowalkowski, Linköping University, Journal of Services Marketing i Journal of Service Management
  3. dr hab. Adam Balcerzak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Oeconomia Copernicana
  Sala Colosseum 1

 • Sala Pionier

 • Restauracja Nowy Browar, ul. Partyzantów 2

 • Keynote Speaker: prof. Philipp Klaus, International University of Monaco, Monaco
  Sala Colosseum 1

 • Moderator: prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  1. prof. dr hab. Felicjan Bylok, Politechnika Częstochowska
  2. prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego
  3. prof. dr hab. Aniela Styś, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  4. prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, Szkoła Główna Handlowa
  5. dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak, Uniwersytet Łódzki
  6. dr Anna Rogala, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  7. mgr Emilian Gwiaździński, Uniwersytet Łódzki
  Sala Colosseum 1

 • Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Sobocińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  1. prof. dr hab. Bogdan Gregor, mgr Aneta Olejniczak, „Determinanty skuteczności influencer marketingu”
  2. prof. dr hab. Jolanta Mazur, dr Piotr Zaborek, „Jak mierzyć aktywność przedsiębiorstw w mediach społecznościowych i jej rezultaty?”
  3. dr hab. Marcin Gębarowski, „Era przemysłu 4.0 – czas zagłady, stagnacji czy rozwoju targów?”
  4. dr hab. Anna Łaszkiewicz, „Influencer marketing w działaniach marketingowych przedsiębiorstw”
  5. dr Marzena Lemanowicz, „Rola nowych mediów w procesie komunikacji touroperatorów z klientami”
  6. dr Mirosław Pacut, „Marketing wirtualnych społeczności jako instrument kształtowania zasobów relacyjnych przedsiębiorstwa”
  7. dr Ewa Prymon-Ryś, „Crowdfunding jako narzędzie wspierania działalności NGO”
  8. dr Anna Sałamacha, „Brands protection in Polish microenterprises”
  Sala Pionier 1

 • Koordynatorzy: dr hab. Dariusz Siemieniako, prof. dr hab. Maciej Mitręga
  Przewodniczący: dr hab. Adam Balcerzak
  , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prof. dr hab. Maciej Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  1. dr hab. Jolanta Zrałek, „The future of sustainable consumption. Sustainable behaviors perception in Y and Z generations” (dyskutant: dr hab. Grzegorz Leszczyński)
  2. dr hab. Michał Kucia, „The digital natives’ perspective of customer engagement: A typology” (dyskutantka: dr hab. Agnieszka Kacprzak)
  3. mgr Marta Grybś-Kabocik, „Online brand hate phenomenon within consumers communities in social media” (dyskutantka: dr hab. Katarzyna Dziewanowska)
  Sala Pionier 2

 • Sala Colosseum 2

 • Moderator: dr hab. Robert Kozielski, Uniwersytet Łódzki
  1. prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  2. dr hab. Katarzyna Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
  3. dr hab. Grzegorz Hajduk, Uniwersytet Rzeszowski
  4. dr hab. Radosław Mącik, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  5. dr hab. Agnieszka Żbikowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  6. dr Joanna Wiechoczek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  Sala Colosseum 1

 • Przewodnicząca: dr hab. Magdalena Ankiel, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  1. dr hab. Paweł Bryła, "The importance of country-of-origin information on the food product packaging (a nation-wide survey among Polish consumers)”
  2. dr Marcin Awdziej, dr Jolanta Tkaczyk, „Zmiana ról w rodzinie a wpływ ojców na zakup produktów dla dzieci-implikacje marketingowe”
  3. dr Piotr Cyrek, „Diversification of customer shopping styles as a result of changes in the weekly work schedules of retail outlets”
  4. dr Ewa Kasperska, „Baby boomers and X, Y, Z generations: models of consumer behaviours on the example of running events”
  5. dr Izabela Ostrowska, „Assessment of the ethical behaviour of transport service providers by young consumers”
  6. dr Urszula Widelska, „Customer orientation and innovation – perspective of top-level management”
  7. mgr Ewelina Konarska-Michalczyk, „Innowacje społeczne oraz działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w statystyce publicznej”
  Sala Pionier 1

 • Przewodnicząca: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  1. dr hab. Radosław Baran, „Indywidualizacja produktów a satysfakcja klientów”
  2. dr hab. Małgorzata Kieżel, „Korzystanie przez seniorów z informacji o ofercie banków jako wyzwanie dla sektora”
  3. dr hab. Tomasz Wanat, „Consumer perception of the brand and price of semi-deceptive counterfeit products”
  4. dr Piotr Hadrian, „Modelowe ujęcie audytu marketingu”
  5. dr Magdalena Olejniczak, dr hab. Tomasz Olejniczak, „Fears of elderly people in the process of purchasing food products” 6. dr Anita Proszowska, „Directions of development of process of shaping exhibitor-organizer relationship”
  7. dr Marek Rawski, „Badanie efektywności działań marketingowych metodą refleksji strategicznej”
  Sala Pionier 2

 • Przewodniczący: prof. Philipp Klaus, International University of Monaco; prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Akademia Leona Koźmińskiego
  1. dr Piotr Gaczek, dr hab. Grzegorz Leszczyński, dr hab. Marek Zieliński, „Integration of knowledge and technology in the co-creation of AI-based solution for the healthcare sector” (dyskutant: prof. Christian Kowalkowski)
  2. dr Michał Ścibor-Rylski, „Playing with consumers - why is gamified market research more effective?” (dyskutantka: dr hab. Małgorzata Karpińska-Krakowiak)
  3. dr Piotr Gaczek, mgr Mateusz Kot, „Resistance to sharing personal information with intelligence agents in different decision contexts” (dyskutant: prof. Philipp Klaus)
  4. dr Magdalena Graczyk-Kucharska, dr hab. Robert Olszewski, „Big data in marketing analytics on the example of job candidates representing Generation Z” (dyskutant: prof. dr hab. Grzegorz Mazurek)
  Sala Pionier 3

 • Sala Colosseum

 • Keynote Speaker: prof. Christian Kowalkowski, Linköping University, Szwecja
  Sala Colosseum 1

 • Moderator: dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  1. prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2. dr hab. Joanna Hernik, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  3. dr hab. Grzegorz Maciejewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  4. dr hab. Grzegorz Szymański, Politechnika Łódzka
  5. dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  6. dr Anna Wielicka-Regulska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Sala Colosseum 1

 • Przewodniczący: dr hab. Zygmunt Waśkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  1. dr Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, „Cultural determinants of social media use in world markets”
  2. dr Łukasz Wróblewski, dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, dr Mateusz Grzesiak, „Wpływ potencjału internetowego tłumu na kapitał marki instytucji kultury”
  3. dr Katarzyna Sanak-Kosmowska, „Ocena i pamięć komunikatów marketingowych w social media - badania w paradygmacie wstecznego kształtowania pamięci”
  4. dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr hab. Agnieszka Kacprzak, „Value co-creation and value co-destruction – case of online consumption”
  5. dr hab. Paweł Chlipała, „Uwagi o wyodrębnianiu współczesnych koncepcji marketingu”
  Sala Colosseum 1

 • Przewodnicząca: dr hab. Agnieszka Dejnaka, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  1. prof. dr hab. Grażyna Światowy, dr hab. Katarzyna Szalonka, „Wpływ cyfryzacji na zachowania pacjentów na rynku usług zdrowotnych”
  2. prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk, dr Anna Grudecka, „Czynniki decydujące o strategicznym znaczeniu kraju pochodzenia – perspektywa przedsiębiorstw z rynków wschodzących”
  3. dr Mirosław Antonowicz, „Badanie „pakietów usług” jako źródło wiedzy o potrzebach użytkowników dworców - aspekt praktyczny”
  4. dr Elżbieta Goryńska-Goldmann, dr Michał Gazdecki, „Searching for and perception of information by consumers in the light of the sustainable consumption idea – on the example of food markets”
  5. dr Szymon Michalak, „Attitudes towards product innovations and their importance among the inhabitants of the Poznań agglomeration”
  6. dr Mariusz Woźniakowski, „Selected aspects of the omnichannel concept in DIY retail chains”
  7. mgr Katarzyna Śmiałowicz, „Online marketing communication of Polish national art museums in comparison to selected European Museums”
  Sala Pionier 1

 • Przewodniczący: prof. Christian Kowalkowski, Linköping University; dr hab. Dariusz Siemieniako, Politechnika Białostocka
  1. prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, dr Monika Skorek, dr Agnieszka Wilczak, „Brand communities formed by supporters of Polish, English, German and Lithuanian sports clubs. Testing the model of the relation between the perception of the brand community, engagement in the brand, engagement in the community and buyer loyalty to the brand” (dyskutant: prof. Christian Kowalkowski)
  2. dr Przemysław Tomczyk, „Path meta-models as a meta-analysis tool. An example of management sciences” (dyskutant: dr hab. Radosław Mącik)
  3. dr hab. Aleksandra Burgiel, „Sustainable consumption – real chance or utopia? Barriers and stimuli of pro-ecological changes in the Polish consumers’ behaviors” (dyskutant: dr hab. Dariusz Siemieniako)
  4. dr Sylwia Badowska, dr hab. Kamila Migdał-Najman, dr hab. Krzysztof Najman, „Towards an application of artificial intelligence for finding consumers purchasing and product usage patterns: empirical research on non-smartphone elderly users in Central Europe” (dyskutant: dr hab. Marek Zieliński)
  Sala Pionier 2

 • Sala Colosseum 1

 • Sala Colosseum 2