Kontakt

Dane kontaktowe

Katedra Marketingu
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin
tel. +48 91 444 19 85
biuro@zjazdkatedr2020.pl


Komitet Organizacyjny

dr Magdalena Kowalska – sekretarz
dr hab. Krzysztof Błoński
dr Małgorzata Wiścicka-Fernando


Formularz kontaktowy