Kontakt

Dane kontaktowe

Katedra Marketingu
Instytut Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul. Cukrowa 8
70-004 Szczecin
tel. +48 91 444 31 15
biuro@zjazdkatedr2020.pl


Komitet Organizacyjny

dr Magdalena Kowalska – sekretarz
dr hab. Krzysztof Błoński
dr Urszula Chrąchol-Barczyk
dr Kamila Słupińska
dr Agnieszka Smalec
dr Monika Spychalska-Wojtkiewicz
dr Anna Szwajlik
dr Małgorzata Wiścicka-Fernando


Formularz kontaktowy

Obrady odbędą się w jednym z hoteli zlokalizowanych w ścisłym centrum Szczecina. Nazwa hotelu oraz dokładny adres zostaną podane w późniejszym terminie.