Informacje organizacyjne

Terminarz

  • 07.07.2019 – rejestracja uczestników
  • 31.07.2019 – przesłanie informacji o przyjęciu tematu artykułu
  • 30.09.2019 – nadesłanie gotowego artykułu
  • 31.01.2020 – wniesienie opłaty konferencyjnej
  • 15-17.03.2021 – planowany termin Zjazdu


Opłaty

  • 1300 zł – uczestnictwo w Zjeździe wraz z publikacją referatu
  •   930 zł – uczestnictwo w Zjeździe bez publikacji referatu
  •   830 zł – publikacja referatu bez uczestnictwa w Zjeździe

Opłaty nie obejmują kosztu noclegów.

Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia Absolwentów
i Przyjaciół Nauk Ekonomicznych, ul. Mickiewicza 64, 71-101
Szczecin, Bank ING: 39 1050 1559 1000 0090 3077 2397,
w tytule podając: ZJAZD2020 -”Imię i Nazwisko uczestnika”.


Miejsce Zjazdu

Obrady odbędą się w jednym z hoteli zlokalizowanych w ścisłym centrum Szczecina. Nazwa hotelu oraz dokładny adres zostaną podane w późniejszym terminie.


Zakwaterowanie

Sugerowana lista hoteli w celu rezerwacji noclegu zostanie podana w późniejszym terminie.